Stowarzyszenie realizując swoją misję krzewienia znaczenia zawodu brokera ubezpieczeniowego wprowadziło mechanizmy motywujące środowisko do kształtowania najwyższych standardów pracy poprzez publikację dwóch autorskich Programów: Idealnego Pracodawcy Branży oraz Certyfikacji Brokerów Ubezpieczeniowych

Założenia

Akademia Brokera to projekt edukacyjny prowadzony przez Stowarzyszenie mający na celu prowadzenie szkoleń dla osób pragnących pogłębić wiedzę z zakresu ubezpieczeń, kwalifikacji negocjacyjnych oraz koniecznej wiedzy prawnej do prawidłowego wykonywaniu zawodu brokera.

IBMO w rozwinięciu Insurance Budget Minimization by Opportunities

Nowoczesna technika negocjacji zmierzająca do osiągnięcia jak najniższej ceny z tytułu ubezpieczenia. Założeniem tej techniki jest dążenie w szeregu działań do osiągnięcia najniższej ceny przy ukształtowanym już zakresie ochrony.