Baza naruszeń

Wykorzystywanie pozycji rynkowej do wywierania presji na Klienta pod kątem wyboru innego pośrednika przez: opieszałość w wystawianiu dokumentów ubezpieczeniowych, grożenie wypowiedzeniem i niewykonywaniem umowy generalnej oraz bezpodstawne wypowiedzenie u Towarzystwo Ubezpieczeń 01-03-2021
Opis


Pełna treść opinii Referatu do pobrania

Celowe wydłużanie procesu wystawienia polisy. Odmowa wykonywania umowy ramowej/generalnej wobec wybranego dystrybutora. Wprowadzanie Klienta w błąd co do istoty umowy ubezpieczenia oraz sposobu kalkulacji składki. Zachęcanie Klienta do wypowiedzenia umowy Towarzystwo Ubezpieczeń 17-05-2019
Opis

Przedmiot obrad i opinii Referatu:

  1. Świadome wydłużanie procesu wystawienia polisy, ukierunkowane na zniechęcenie Klienta do korzystania z obsługi profesjonalnego pośrednika;
  2. Odmowa wykonywania umowy ramowej/generalnej wobec prawidłowo umocowanego pełnomocnika i braku zastrzeżenia umownego;
  3. Wprowadzanie Klienta w błąd co do istoty umowy ubezpieczenia oraz sposobu kalkulacji składki;
  4. Zachęcanie Klienta do wypowiedzenia umowy wobec brokera ubezpieczeniowego poprzez posługiwanie się nieprawdziwymi informacjami, wykorzystując autorytet instytucji i stanowiska na jakie został pracownik zakładu ubezpieczeń powołany;

stanowią rażące naruszenie obowiązującego prawa, standardów i zwyczajów rynkowych rynku ubezpieczeniowego i nie zasługują na ochronę. Działania takie świadczą o jaskrawym poczuciu bezkarności i głębokim zdemoralizowaniu osób działających w imieniu zakładu ubezpieczeń.

Nadzwyczaj niepokojące jest udzielanie nieprawdziwych informacji, w których pracownik zakładu ubezpieczeń informuje klienta o konieczności dokonania rekalkulacji składki ubezpieczeniowej w związku z powołaniem nowego pełnomocnika, wykorzystując nieznajomość arkanów taryfikacji i zwyczajów branżowych przez klienta, oraz nadużywając autorytet oraz powszechne zaufanie społeczne do instytucji ubezpieczeniowych. Działanie takie stanowi rażące naruszenie podstawowych norm prawnych, społecznych jak i powszechnie przyjętych obyczajów rynkowych.

 

Pełna treść opinii Referatu do pobrania