Stowarzyszenie Brokerów Ubezpieczeniowych w Polsce realizuje trzy autorskie programy w ramach, których nagradza najwyższą jakość programów ubezpieczeniowych oraz odpowiedzialną postawą podmiotów z różnych branży w zakresie zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym.

Liczba certyfikatów wydawanych każdego roku potwierdza, że są one prestiżowymi i  uznanymi wyróżnieniami wśród uczestników rynku ubezpieczeniowego.

Czy Twój program ubezpieczeniowy gwarantuje pełną i realną ochronę? Czy Twoja firma podejmuje działania uwzględniające interes społeczny?

Przekonaj się i dołącz do grona laureatów.

W pełni rozumiemy, jak istotne jest, abyś jako broker mógł działać w środowisku, które promuje bezpieczeństwo, transparentność i sprawiedliwość. To właśnie z tego powodu została opracowana inicjatywa "Zgłoszenie Poszkodowania Prowizyjnego".

W branży ubezpieczeniowej, kurtaż (prowizja) stanowi kluczowy element dochodu dla brokerów ubezpieczeniowych. Każde nieetyczne zachowanie w rozliczeniach kurtażu może powodować znaczące zaniepokojenie i wpływać na stabilność finansową oraz zawodową.

Wyjątkowa sytuacja jaka zaistniała w gospodarce spowodowała, że Stowarzyszenie podjęło działania zmierzające do realizacji swoich celów, z uwzględnieniem potrzeb jakie zaistniały w związku bezprecedensową sytuacją, wywołaną wirusem SARS-COV-2.

Wyróżniamy firmy dbające o interes społeczny i uwzględniające wpływ swoich decyzji na społeczeństwo.

Program Jednostka Aktywna i Odpowiedzialna Społecznie to projekt wspierający instytucje, które poza chęcią osiągania zysków realizują swoje cele poprzez działania zgodne z zasadami etyki biznesu uwzględniające interes społeczny oraz odpowiedzialność za wpływ swoich decyzji na społeczeństwo.

Nagradzamy najlepsze firmy prowadzące działalność na terenie Polski w obszarze dobrego jakościowo zarządzania ryzykiem.

Stowarzyszenie Brokerów Ubezpieczeniowych w Polsce od początku swojej działalności prowadzi autorski proces certyfikacyjny, nagradzając  najlepsze firmy prowadzące działalność na terenie Polski w obszarze dobrego jakościowo zarządzania ryzykiem.