Niniejsza Polityka prywatności przedstawia zasady zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach Serwisu www.stowarzyszeniebrokerow.pl (zwanego dalej Serwisem), przetwarzaniu danych osobowych oraz służy wyjaśnieniu tego, w jakim celu w Serwisie używane są pliki „cookies”, w jaki sposób Użytkownik może określić warunki stosowania plików „cookies” oraz jakie są zasady przetwarzania danych osobowych.

Administratorem Danych Osobowych użytkowników Serwisu w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) jest Stowarzyszenie Brokerów Ubezpieczeniowych w Polsce, 00-105 Warszawa, ul. Twarda 18, wpisane do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000528659, NIP: 5252601960 (zwane dalej SBUwP).

Użytkownik - osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta ze strony internetowej: https://stowarzyszeniebrokerow.pl w celach związanych z działalnością statutową SBUwP. Użytkownik poprzez korzystanie ze strony internetowej akceptuje Politykę Prywatności, Politykę Cookies, Regulamin zgłaszania członkostwa w SBUwP oraz inne znajdujące się na stronie regulaminy.

Serwis pozyskuje dane osobowe oraz informacje o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
a. poprzez dobrowolnie wprowadzone przez użytkownika w formularzach informacje oraz dane osobowe,
b. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”),
c. poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego dhosting.pl sp. z o.o. funkcjonującego pod adresem dhosting.pl.

W czasie korzystania z Serwisu użytkownik może zostać poproszony o dobrowolne podanie swoich danych osobowych (w formularzach) – imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu. Podczas wypełniania formularza Serwis może zebrać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adresu IP).

Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000), RODO oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1422 ze zm.), wyłącznie w celu realizacji określonych celów statutowych SBUwP, w szczególności dokonania kontaktu handlowego, udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, dokonania rejestracji członka Stowarzyszenia.

SBUwP dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji oraz danych osobowych przekazanych za pośrednictwem Strony, a dotyczących jej użytkowników. SBUwP z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzania danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnienie, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez użytkownika swoich danych osobowych, użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także może zwrócić się do SBUwP z pisemnym żądaniem usunięcia podanych wcześniej danych osobowych ze zbioru danych prowadzonego przez SBUwP. Dane osobowe lub informacje dotyczące użytkowników mogą zostać udostępnione organom lub osobom trzecim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

SBUwP może powierzyć przetwarzanie danych osobowych oraz informacji dotyczących użytkowników osobom trzecim za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

SBUwP wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), jak również w celach bezpieczeństwa, w tym ewentualnej identyfikacji automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu, obciążających serwer.

Podczas korzystania z Serwisu są używane pliki „cookies”, czyli dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Korzystając z Serwisu, użytkownik wyraża zgodę na stosowanie plików „Cookies”, zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki „cookies” oraz uzyskującym do nich dostęp jest SBUwP.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji użytkownika
oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić Serwis dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Stosowane przez SBUwP pliki „cookies” są bezpieczne dla urządzeń użytkownika. W szczególności, tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń użytkownika wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 Nr 171 poz. 1800) pozostawienie takich ustawień przeglądarki po otrzymaniu informacji na temat plików „cookies” stosowanych w witrynie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie plików „cookies” w witrynach internetowych.

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, że usunięcie lub blokada plików „cookies” może wiązać się z tym, że niektóre sekcje Serwisu nie będą funkcjonowały poprawnie. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

a. Internet Explorer
b. Chrome
c. Safari
d. Firefox
e. Opera
f. Android
g. Safari (iOS)
h. Windows Phone
i. Blackberry

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. SBUwP w szczególności używa w celach statystycznych pliki cookies pochodzące od Google Inc. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

Z uwagi na fakt, że sposób działania niektórych plików „cookies” pochodzących od partnerów zewnętrznych może być inny, niż przedstawiony w niniejszej polityce, zalecamy zapoznanie się z informacjami na temat wykorzystania tych - Polityka ochrony prywatności Google. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a. czas nadejścia zapytania,
b. czas wysłania odpowiedzi,
c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f. informacje o przeglądarce użytkownika,
g. Informacje o adresie IP.

Dane, o których mowa w pkt 21 nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony i są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

W przypadku pytań związanych z polityką prywatności na stronie www.stowarzyszeniebrokerow.pl, sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania SBUwP, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..