Jak w każdym środowisku, zdarzają się osoby działające etycznie i takie, które etykę rozumieją inaczej. Etyka brokerska, czyli standard działań brokera ma jeden zasadniczy cel.

Jak wiemy broker ubezpieczeniowy jest Twoim rzecznikiem i działa wyłącznie w Twoim imieniu. Co zatem w sytuacji, gdy broker już na wstępie deklaruje zależność od wybranego towarzystwa ubezpieczeń?

W każdym środowisku społecznym można znaleźć tzw. „czarne owce”. Samo wyrażenie pochodzi od faktu, iż czarna owca znacznie wyróżnia się na tle stada i nie pasuje do niego, a jej wełna uznawana jest za mniej wartościową.

Niektórzy sądzą, że broker i agent niczym się nie różnią – to błędne założenie, gdyż różnica między nimi jest kolosalna.

Umowy ubezpieczeniowe to wielostronicowe, zawiłe dokumenty, obejmujące szeroki zakres zagadnień. Praktyka zdarzeń losowych nierzadko nie idzie w parze z postanowieniami ogólnych warunków ubezpieczenia.

Komisja Nadzoru Finansowego w obliczu zapowiedzianych kontroli pośredników ubezpieczeniowych, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zainteresowanych, sporządziła zbiór niezbędnych informacji oraz zasad dotyczących ich przebiegu.