„Podmioty zainteresowane uzyskaniem pełnej treści odpisu dyrektywy, proszone są o kontakt ze Stowarzyszeniem Brokerów Ubezpieczeniowych w Polsce”.