Komisja Etyki zawodowej składa się z 3 do 5 osób, wybieranych spośród członków  Stowarzyszenia. Celem Komisji Etyki Zawodowej jest określanie norm etyki zawodowej, obowiązujących członków Stowarzyszenia oraz wydawanie opinii w zakresie przestrzegania tych norm przez członków Stowarzyszenia. Komisja Etyki Zawodowej działa zgodnie z regulaminem.

Kodeks dobrych praktyk

Stowarzyszenie Brokerów Ubezpieczeniowych w Polsce od lat promuje dobre praktyki oraz przestrzeganie zasad etyki zawodowej. Efektem naszego doświadczenia w branży oraz stałej współpracy z rynkiem jest utworzenie Kodeksu Dobrych Praktyk Brokerskich, zawierających najważniejsze standardy, związane z realizacją umowy brokerskiej przez obie strony tej umowy.  Treść Kodeksu Dobrych Praktyk Brokerskich przyjęta została przez członków zwykłego Stowarzyszenia Brokerów Ubezpieczeniowych w Polsce w dniu 31 grudnia 2006 r. Rozwój rynku ubezpieczeniowego i postępujące w ślad za tym nowe wyzwania w zakresie dobrych praktyk spowodowały, iż z dniem 31 grudnia 2013 r. Stowarzyszenie Brokerów Ubezpieczeniowych uchwaliło nową treść Kodeksu Dobrych Praktyk Brokerskich.

Wraz z przejęciem dotychczas wypracowanych wartości SBUwP, w dniu 10 listopada 2014 roku, uchwaliło KDPB jako obowiązujący wzorzec postępowań między uczestnikami rynku ubezpieczeniowego. W celu dostosowania się do zachodzących zmian, Stowarzyszenie Brokerów Ubezpieczeniowych w Polsce przeprowadziło konsultacje ze stronami rynku ubezpieczeniowego. W wyniku tego SBUwP w dniu 31 grudnia 2014 roku przyjęło nową treść KDPB, aktualizując tym samym rolę i wagę zawodu brokera ubezpieczeniowego w relacji z Mocodawcą.

Kodeks Dobrych Praktyk jest zbiorem norm kształtujących dobre i trwałe relacje: klient-broker, broker-klient. W celu osiągnięcia najbardziej owocnej i uczciwej współpracy stron umowy brokerskiej Kodeks Dobrych Praktyk Brokerskich wyznacza standardy działania zarówno brokera, jak i klienta. Realizacja tych standardów sprzyja natomiast przestrzeganiu zasad dobrych praktyk zawodowych, a to ma przede wszystkim na celu ochronę obopólnego interesu stron.

Według Stowarzyszenia Brokerów Ubezpieczeniowych, broker w codziennej praktyce zawodowej posługuje się Kodeksem Dobrych Praktyk, przy czym członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do stosowania zasad Kodeksu Dobrych Praktyk który zapewnia po stronie brokera gwarancję prawidłowego wykonywania zawodu. 

 

Stowarzyszenie Brokerów Ubezpieczeniowych w Polsce udziela akredytacji do kopiowania i powielania treści Kodeksu Dobrych Praktyk Brokerskich związanych z wykonywaniem praw i obowiązków członkowskich przez członków SBUwP. Klienci brokerów w stosunku do których zastosowano warunki w umowach KDPB upoważnieni są do kopiowania i powielania jego treści wyłącznie w obszarach związanych z wykonywaniem umowy z brokerem.

 

DANE KONTAKTOWE DO KOMISJI ETYKI ZAWODOWEJ:

komisjaetyki(at)stowarzyszeniebrokerow.pl

Stowarzyszenie Brokerów Ubezpieczeniowych w Polsce od lat promuje dobre praktyki oraz przestrzeganie zasad etyki zawodowej.

Efektem naszego doświadczenia w branży oraz stałej współpracy z rynkiem jest utworzenie Kodeksu Dobrych Praktyk Brokerskich, zawierających najważniejsze standardy, związane z realizacją umowy brokerskiej przez obie strony tej umowy.

Działania Komisji Etyki zmierzają do utrwalania wysokich standardów etycznych w pracy brokera ubezpieczeniowego.

W szczególności takie działania jak dokładność w informowaniu o ryzyku swojego Mocodawcy w tym zakresie i wyłączeniach w ochronie.