Działania Komisji Etyki zmierzają do utrwalania wysokich standardów etycznych w pracy brokera ubezpieczeniowego.

W szczególności takie działania jak dokładność w informowaniu o ryzyku swojego Mocodawcy w tym zakresie i wyłączeniach w ochronie.

Przestrzegania zasady wyłączności pełnomocnika w reprezentowaniu zakreślonego interesu, nie podważania wizerunku i pracy innych brokerów ubezpieczeniowych a także innych zasad etycznych przyjętych w kodeksie etycznym brokera a także zasad etycznych ogólnie uznawanych za normy prawidłowego postępowania.

Nowa treść Kodeksu Etyki uchwalona została w dniu 31 grudnia 2014 r. i zaktualizowana 30 marca 2016 roku.


 

Działania Komisji Etyki

Działania Komisji Etyki pozostają w związku z następującymi celami statutowymi:

  • kształtowania i upowszechniania zasad etyki zawodowej w działalności pośrednictwa ubezpieczeniowego;
  • kreowania opinii dotyczących rozwoju rynku ubezpieczeniowego i podmiotów na nim występujących w obszarze zasad etyki zawodowej i spełniania stanowionych norm prawnych;

Komisja Etyki w ramach swojej działalności może złożyć wniosek o wykreślenie z listy członków  Stowarzyszenia w przypadku stwierdzenia naruszania zasad etyki przez członka Stowarzyszenia.


Pliki do pobrania: