IBMO w rozwinięciu Insurance Budget Minimization by Opportunities

Nowoczesna technika negocjacji zmierzająca do osiągnięcia jak najniższej ceny z tytułu ubezpieczenia. Założeniem tej techniki jest dążenie w szeregu działań do osiągnięcia najniższej ceny przy ukształtowanym już zakresie ochrony.

Skuteczność tej metody negocjacyjnej potwierdzają wyniki osiągane przy jej zastosowaniu, aniżeli bez zastosowania tej metodologii.


Nabór na kurs zakończony

Stowarzyszenie Brokerów Ubezpieczeniowych 1 marca 2014 zakończyło nabór na kurs z zakresu stosowania metody IBMO. Czas trwania kursu wynosił 32 dni. Osoby zainteresowane zapoznaniem się z techniką IBMO proszone są o zgłaszanie chęci udziału do sekretarza Stowarzyszenia, po wyznaczeniu nowego terminu kursu aplikujący zostaną poinformowani o harmonogramie szkolenia.