Nagradzamy najlepsze firmy prowadzące działalność na terenie Polski w obszarze dobrego jakościowo zarządzania ryzykiem.

Stowarzyszenie Brokerów Ubezpieczeniowych w Polsce od początku swojej działalności prowadzi autorski proces certyfikacyjny, nagradzając najlepsze firmy prowadzące działalność na terenie Polski w obszarze dobrego jakościowo zarządzania ryzykiem.

Wytypowane do uzyskania Certyfikatu przedsiębiorstwa muszą spełnić wiele wymogów, a głównym z nich jest uzyskanie zabezpieczenia ryzyk w pełnym zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.


Certyfikat Jakości Zarządzania Ryzykiem może być wystawiony dla Przedsiębiorcy zabezpieczonego usługą wykonaną przez brokera ubezpieczeniowego.

Posiadanie tego prestiżowego świadectwa, poświadcza:
1. Kompleksowość ochrony ubezpieczeniowej.
2. Wysoką jakość zarządzania ryzykiem (przestrzeganie najwyższych standardów ochrony ubezpieczeniowej).
3. Wiarygodność u Klientów, przez co uzyskujesz dodatkowy atut w rozmowach handlowych oraz budujesz pozytywny wizerunek Twojej firmy.

Certyfikat jest poświadczeniem odpowiedzialności biznesowej oraz skutecznym narzędziem budowy przewagi rynkowej przedsiębiorstw.


Podmioty uprawnione do certyfikacji

Broker ubezpieczeniowy posiadający certyfikat  jakości zarządzania ryzykiem brokera ubezpieczeniowego uprawiony jest do wydawania Certyfikatu Jakości Zarządzania Ryzykiem wg norm ustalanych przez Stowarzyszenie Brokerów Ubezpieczeniowych. Przedsiębiorca ubiegający się o certyfikat musi posiadać optymalny zakres ubezpieczenia rekomendowany przez brokera ubezpieczeniowego. Z wnioskiem o przeprowadzenie procesu certyfikacji Przedsiębiorca może zwrócić się również bezpośrednio do Stowarzyszenia Brokerów Ubezpieczeniowych.


Historia certyfikacji

Stowarzyszenie wdrożyło system certyfikacji w związku z olbrzymią dynamiką rynku ubezpieczeniowego. Czynniki takie jak olbrzymia ilość produktów ubezpieczeniowych, ich zmienność, zależność od zmieniającej się wykładni prawa, spowodowały konieczność ukształtowania ściśle zdefiniowanych i rzetelnych kryteriów oceny jakości programów ubezpieczeniowych. Zadaniem tym zajęła się instytucja, której celem jest kształtowanie wysokich wartości obsługi w branży brokerskiej i gwarantowanej jakości doradztwa w tym obszarze.
Od 2007 roku Certyfikat Jakości Zarządzania Ryzykiem to prestiżowe wyróżnienie, które świadczy o wysokiej jakości zarządzania ryzykiem i zapewnia certyfikowanym Przedsiębiorcom wsparcie w budowaniu wizerunku zaufanego i solidnego Kontrahenta.


Dla brokera

Każdy broker może uzyskać akredytację Stowarzyszenia. Posiadanie uprawnień do akredytacji w zakresie certyfikacji jakości zarządzania ryzykiem przez brokera ubezpieczeniowego dodatkowo poświadcza wysoką jakość standardów brokerskich poprzez:

  • ustandaryzowaną jakość programów ubezpieczeniowych realizowanych przez brokera poprzez ocenę realności i pełności ochrony ubezpieczeniowej
  • potwierdzoną przez niezależną instytucję wysoką wartość rekomendacji brokerskiej
  • potwierdzenie realizowania procesów gwarantujących niezależność oceny brokerskiej
  • profesjonalizm doradztwa w zakresie likwidacji wypadków ubezpieczeniowych i posiadanie wyspecjalizowanego personelu przez brokera w tym zakresie,
  • wysoką wiedzę prawno-ubezpieczeniową oraz ogólną w zakresie ryzyk oferowanych w zakresie czynności brokerskich przez brokera ubezpieczeniowego, 
  • stałe doskonalenie zawodowe Brokera w postaci wyżej niż minima postanowień wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2005,
  • przestrzeganie zasad etyki zawodowej

Regulamin przyznawania subwencji - obowiązuje od 1 października 2018 r.