Zgłoś poszkodowanie prowizyjne i skorzystaj z pomocy prawnej wyspecjalizowanych Radców Prawnych/Adwokatów

O PROGRAMIE

JAK ZGŁOSIĆ SPRAWĘ?

Zanim przystąpisz do wypełniania formularza przygotuj niezbędne dokumenty.
?
slip, oferta, wniosek, list brokerski / zlecenie.

Istnieje możliwość skrócenia drogi zgłoszenia poprzez wypełnienie niezbędnych danych oraz oświadczeń przez formularz elektroniczny, a następnie wysłanie reszty dokumentów listem lub całego zgłoszenia listem, na adres wskazany przez Radcę Prawnego/Adwokata.

INFORMACJA

Na podstawie przedstawionej dokumentacji Radca Prawny/Adwokat działający przy Stowarzyszeniu Brokerów Ubezpieczeniowych w Polsce wyda opinię w zakresie Twoich uprawnień prowizyjnych, informując Cię o podstawie prawnej do dochodzenia roszczeń. Opinii możesz użyć w postępowaniu polubownym lub sądowym.

KOSZT

Jako Zgłaszający ponosisz jedynie koszt rejestracji zgłoszenia na rzecz opłaty wstępnej Radcy Prawnego/Adwokata w wysokości 300 zł brutto, tytułem analizy sprawy. Opłatę wnosi się wraz z przesłaniem Formularza za pomocą tradycyjnego przelewu, informacje nt przelewu system wyświetli się na ekranie przeglądarki po wysłaniu Formularza. Otrzymasz ją również na zgłoszony adres e-mail.

Jeżeli jesteś członkiem Stowarzyszenia Brokerów Ubezpieczeniowych w Polsce masz dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej w zakresie poszkodowania prowizyjnego na etapie przedsądowym. Dla brokerów niebędących członkami Stowarzyszenia pomoc prawna w zakresie poszkodowania prowizyjnego świadczona jest odpłatnie w kwocie 200 zł/godzinę netto.

Możesz zgłosić chęć dołączenia do Stowarzyszenia przed wysłaniem wniosku tutaj.

* Projekt „Ochrona dla poszkodowania prowizyjnego" realizowany jest z funduszy Stowarzyszenia Brokerów Ubezpieczeniowych w Polsce jako projekt OPP. Stowarzyszenie nie czerpie żadnych korzyści finansowych a program stanowi realizację celów statutowych zmierzających do ochrony rynku brokerskiego i kształtowania właściwych postaw etycznych zawodu brokera.

Nieprawidłowy znak w polu: Imię reprezentanta
Nieprawidłowy znak w polu: Nazwisko reprezentanta
Nieprawidlowy REGON
Dane zgłaszającego
Jestem członkiem Stowarzyszenia Brokerów Ubezpieczeniowych w Polsce.
?
Możesz zgłosić chęć dołączenia do Stowarzyszenia przed wysłaniem wniosku tutaj. Pomoc prawna w zakresie poszkodowania prowizyjnego na etapie przedsądowym świadczona jest bezpłatnie dla członków SBU. Członkowie ponoszą tylko koszt opłaty rejestracyjnej.
Wyrażam zgodę na przesłanie faktury drogą mailową.
Akceptuję regulamin. *
Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 Dz. U. 133 Poz.883 o ochronie danych osobowych, wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach związanych z niniejszym zgłoszeniem. *

Maksymalny rozmiar przesyłanego pliku: 10,00 MB
Maksymalna ilość plików: 2

Maksymalny rozmiar przesyłanego pliku: 10,00 MB
Maksymalna ilość plików: 2

Maksymalny rozmiar przesyłanego pliku: 10,00 MB
Maksymalna ilość plików: 2

Maksymalny rozmiar przesyłanego pliku: 10,00 MB
Maksymalna ilość plików: 2

Maksymalny rozmiar przesyłanego pliku: 10,00 MB
Maksymalna ilość plików: 5
Prześlę pocztą. (Przygotuj przesyłkę i oczekuj na kontakt Radcy Prawnego/Adwokata, który poinformuje Cię o adresie doręczenia).
Twoją sprawą zajmie się Radca Prawny/Adwokat.
Nie jestem robotem
Płatność

Prosimy o dokonanie opłaty rejestracyjnej kancelarii prawniczej na podany poniżej rachunek bankowy.

Nr rachunku: 31 1050 1575 1000 0090 3145 4235

Dane odbiorcy:
    Stowarzyszenie Brokerów Ubezpieczeniowych w Polsce
    ul. Twarda 18 Warszawa
    00-105 Warszawa

Potwierdź zgłoszenie klikając w poniższy przycisk „Wyślij”.