Wyróżniamy firmy dbające o interes społeczny i uwzględniające wpływ swoich decyzji na społeczeństwo.

Program Jednostka Aktywna i Odpowiedzialna Społecznie to projekt wspierający instytucje, które poza chęcią osiągania zysków realizują swoje cele poprzez działania zgodne z zasadami etyki biznesu uwzględniające interes społeczny oraz odpowiedzialność za wpływ swoich decyzji na społeczeństwo.

Takie praktyki gwarantują uzyskanie CERTYFIKATU JEDNOSTKI AKTYWNEJ I ODPOWIEDZIALNEJ SPOŁECZNIE.

CERTYFIKAT JEDNOSTKI AKTYWNEJ I ODPOWIEDZIALNEJ jest akredytacją udzieloną przez niezależną organizację poświadczającą prawidłowość w procesie zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym. Uzyskanie tej prestiżowej nagrody jest równoznaczne z posiadaniem atrybutu budującego i wzmacniającego wizerunek Uczestnika.

Możesz uzyskać nagrodę, która jest silną kartą przetargową w negocjacjach z dostawcami i odbiorcami Twoich usług oraz bodźcem, który uwiarygadnia działania na rzecz Twoich klientów. Certyfikat jest zarazem identyfikatorem wiarygodności, odpowiedzialności oraz rzetelności i wysokiej jakości świadczonych usług.


Uczestnicy kampanii społecznej wyróżnieni certyfikatem otrzymają:

  • grant w postaci środków finansowych na rozwój działalności społecznej,
  • promocję w mediach ogólnopolskich,
  • prawo do korzystania z logotypu Jednostka Aktywna i Odpowiedzialna Społecznie w materiałach informacyjnych.

CO ZYSKUJESZ?

  • zwiększenie szans w przetargach i negocjacjach biznesowych
  • doskonałą formę promocji- publikowanie logo jednostki wyróżnionej certyfikatem w mediach społecznościowych, materiałach promocyjnych, stronie internetowej
  • wzmocnienie wizerunku poprzez wyróżnienie postawy godnej naśladowania
  • możliwość pozyskania partnerów/inwestorów, którzy lokują kapitał w potencjalnych podmiotach szukających nowatorskich rozwiązań, uwzględniających interes społeczny

A PONADTO:

  • możliwość wzięcia udziału w konferencjach
  • bieżąca kontrola dotycząca funkcjonowania ubezpieczeń
  • pomoc w kwestiach spornych dotycząca likwidacji szkód

Misją programu Jednostka Aktywna i Odpowiedzialna Społecznie jest wyróżnienie podmiotów, które w sposób szczególny przyczyniły się do zabezpieczenia interesów społeczeństwa, danej lokalnej społeczności. Ma on na celu budowanie pozytywnego wizerunku jednostki, która wykracza w swoich działaniach ponad standardy, tym samym zwiększa skuteczność w realizacji celów i powoduje wzrost zaufania społecznego.


Pliki do pobrania: