Witaj w Akademii Brokera!

Zapraszamy Cię co uczestnictwa w semestrach szkoleniowych Akademii Brokerka, po których ukończeniu uzyskasz dyplom ukończenia.


Edukacja

Nauczanie dzieli się na 4 semestry, w ramach których poruszana jest wiedza z zakresu:

 

  1. umowy ubezpieczenia, w tym znajomość warunków, świadczeń gwarantowanych i ryzyk dodatkowych;
  2. organizacja systemu emerytalnego i świadczeń gwarantowanych;
  3. podstawowe przepisy regulujące dystrybucję ubezpieczeń, a także z zakresu prawa ochrony konsumentów, ochrony danych osobowych, zapobiegania praniu pieniędzy, prawa podatkowego oraz zabezpieczenia społecznego i prawa pracy;
  4. rynek ubezpieczeń i inne rynki finansowe;
  5. obsługa skarg i reklamacji;
  6. ocena potrzeb klienta;
  7. zarządzanie konfliktami interesów;
  8. standardy etyki zawodowej;
  9. podstawowe zagadnienia finansowe.