Dyrektywa 1/06/2016 dotycząca źródeł uprawnień brokera ubezpieczeniowego do wypowiadania umów ubezpieczenia w imieniu i na rzecz mocodawcy

„Podmioty zainteresowane uzyskaniem pełnej treści odpisu dyrektywy, proszone są o kontakt ze Stowarzyszeniem Brokerów Ubezpieczeniowych w Polsce”.