Dotyczy: kryteriów wyboru brokera ubezpieczeniowego.