Stowarzyszenie Brokerów Ubezpieczeniowych w Polsce serdecznie zaprasza Członków Stowarzyszenia i wszystkie osoby zainteresowane tematyką ubezpieczeniową do udziału w XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej: "Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku", która odbędzie się w dniach 20-22 maja 2019 r. w Rydzynie. Organizatorami wydarzenia jest Katedra Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i Katedra Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Głównym celem konferencji jest integracja środowiska naukowego, praktyków ubezpieczeniowych oraz przedstawicieli instytucji gospodarczych, a także wymiana poglądów i doświadczeń związanych z rozwojem rynku ubezpieczeniowego w kraju, jak i na świecie.

Stowarzyszenie patronuje wszelkim inicjatywom wspierającym rozwój branży ubezpieczeniowej w Polsce jak i za granicą. Propagujemy projekty budujące świadomość ubezpieczeniową i innowacyjne rozwiązania rynkowe, dlatego zachęcamy do wzięcia udziału w tym ciekawym wydarzeniu.

Dodatkowe informacje na temat konferencji znajdą Państwo na stronie internetowej: www.insurance2019.syskonf.pl