Informujemy o zmianie sumy gwarancyjnej dotyczącej obowiązkowego ubezpieczenia w związku z wykonywaniem zawodu brokera ubezpieczeniowego.