Komisja Nadzoru Finansowego w obliczu zapowiedzianych kontroli pośredników ubezpieczeniowych, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zainteresowanych, sporządziła zbiór niezbędnych informacji oraz zasad dotyczących ich przebiegu.

Wśród opracowanych zagadnień znajduje się wykaz obszarów mogących być przedmiotem kontroli brokera ubezpieczeniowego, a także lista materiałów dowodowych, których żąda organ nadzoru w toku prowadzonej kontroli. Zebrana w poniższym katalogu wiedza stanowi instrukcję umożliwiającą lepsze przygotowanie się brokerów do potencjalnych kontroli, a także dającą możliwość przeprowadzenia wewnętrznego audytu  - przeglądu zasad i organizacji prowadzonej działalności i wdrożenia rozwiązań, które wyeliminują ewentualne błędy w zakresie przepisów prawa. 

PODSTAWA KONTROLI:
Przypominamy, że podstawą prawną do przeprowadzenia kontroli przez organ nadzoru jest art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń. Stowarzyszenie Brokerów Ubezpieczeniowych zachęca wszystkich brokerów do zapoznania się i wykorzystania poniższych materiałów:
1. Standardowy zakres kontroli brokera ubezpieczeniowego (czytaj więcej)
2. Wykaz podstawowych dokumentów żądanych przez organ nadzoru w toku kontroli brokera ubezpieczeniowego (czytaj więcej)

Źródło: KNF

Przejdź do BAZY WIEDZY, aby uzyskać więcej informacji na temat czynności prowadzonych w związku z kontrolą pośredników ubezpieczeniowych.