Jak poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego, od grudnia 2013 roku obowiązuje nowa dyrektywa w sprawie rozpatrywania skarg przez pośredników ubezpieczeniowych.

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych nałożył na brokerów ubezpieczeniowych obowiązek posiadania wewnętrznej procedury rozpatrywania skarg, ich rejestracji oraz raportowania o załatwionych sprawach.

Obecnie tekst zawierający wytyczne dostępny jest jedynie w języku angielskim.