Zgodnie z uchwałą 13/2018 podjętą 7 czerwca 2018 na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Brokerów ubezpieczeniowych w Polsce informujemy, że z dniem 1 października 2018 roku wchodzi w życie nowa treść Kodeksu Dobrych Praktyk Brokerskich.

Stanowi on jednocześnie rezultat prac nad dostosowaniem Kodeksu i ogólnych warunków wykonywania umów brokerskich do standardów prawnych obowiązujących od 1 października 2018 r.
Członkowie Stowarzyszenia otrzymają nową treść Kodeksu drogą elektroniczną, możliwe jest również pobranie Kodeksu w siedzibie Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie aktywnie kształtuje i upowszechniania zasady etyki zawodowej oraz normy na jakich świadczona ma być umowa brokerska. W przypadku brokerów, dla których Dział II Kodeksu stanowi element umowy z klientami, przypominamy o obowiązku poinformowania Klientów o nowym brzmieniu ww. dokumentu.