Stowarzyszenie Brokerów Ubezpieczeniowych w Polsce (SBU), w związku przedstawieniem przez Zespół Ekspertów rynku brokerskiego opracowania zasad postępowania w przypadkach naruszeń etyki brokera ubezpieczeniowego, wyraża poparcie dla działań Zespołu, jak i ogłoszonych propozycji rozwiązań.

Inicjatywa uregulowania działań zaradczych, jak i naprawczych w zakresie naruszeń etyki w wykonywaniu czynności brokerskich stanowi motyw przewodni działań Stowarzyszenia od roku 2006.

Propagowanie zawodu brokera jako zawodu odpowiedzialnego etycznie implikowało opracowanie przez Stowarzyszenie- Kodeksu Dobrych Praktyk Brokerskich stanowiącego zbiór zasad i wzorów postępowań dla brokerów ubezpieczeniowych.

Zwrócenie uwagi środowiska ubezpieczeniowego, na sygnalizowane przez Stowarzyszenie sytuacje stanowiące przyczynek do naruszeń etyki zawodu brokera, stanowi ważną część procesu zmian w branży.

Zgodność idei i działań rynku brokerskiego w wyeliminowaniu zachowań godzących w normy etyczne, w ocenie Stowarzyszenia stanowi nieocenioną wartość, niezbędną do wprowadzenia stałych rozwiązań eliminujących działania wątpliwe etycznie, związane np. z wielością pełnomocnictw brokerskich.

Stowarzyszenie szczególnie przychyla się do stanowiska Zespołu ekspertów w kwestii premii brokerskiej na rynku leasingowym. Działania takie jak ustanawianie premii brokerskich to również skutek stosowania metodyki pracy brokera polegającej na grabieży efektów pracy innego brokera oraz zaniżaniu standardów obsługi ze świadomością, przyzwoleniem i współdziałaniem po stronie Klienta, który skupiony jest na krótkotrwałej bieżącej korzyści, pomijając skutki długoterminowe takiego działania. W przypadkach, gdy premie brokerskie stają się stałym elementem obsługi kontraktów leasingowych, powstaje groźna finansowa konstrukcja z krótkim terminem ważności, z gwarancją udziału w jej losach dla wszystkich jej architektów.

Stowarzyszenie Brokerów Ubezpieczeniowych w Polsce pozostaje w przekonaniu, że unifikacja działań zmierzających do ukonstytuowania standardów etycznych właściwych dla profesji dystrybutora ubezpieczeń pozwoli na wypracowanie w tym obszarze generalnych praktyk zawodowych.

 

 źródło: https://dziennikubezpieczeniowy.pl/