Zgodnie z uchwałą 13/2018 podjętą 7 czerwca 2018 na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Brokerów ubezpieczeniowych w Polsce informujemy, że z dniem 1 października 2018 roku wchodzi w życie nowa treść Kodeksu Dobrych Praktyk Brokerskich.

Trwa kolejna, druga już edycja konkursu na Brokera Aktywnego Społecznie.

Zapraszamy brokerów z całego kraju do zgłaszania wdrożonych rozwiązań, których podstawowym założeniem jest kształtowanie wizerunku Brokera Ubezpieczeniowego.

Nowa dyrektywa w sprawie rozpatrywania skarg przez pośredników ubezpieczeniowych

Informujemy o zmianie sumy gwarancyjnej dotyczącej obowiązkowego ubezpieczenia w związku z wykonywaniem zawodu brokera ubezpieczeniowego.

SBUwP odpowiada na pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych przez brokerów ubezpieczeniowych

SBUwP propaguje dobre praktyki dotyczące kryteriów wyboru brokera ubezpieczeniowego.